Botox

Botox är ett naturligt förekommande protein, som finns i flera olika former. De mest kända är Botox med syskonet Vistabel, Dysport och syskonet Assalure samt Xeomin. Vid behandlingen injiceras en ytterst liten mängd i de muskler som gör att rynkorna syns när du till exempel rynkar pannan. Injektionerna medför att nervsignalerna tillfälligt inte når muskeln, vilket gör an den slappnar av och huden slätas ut.

En genomsnittlig botoxbehandling tar bara tio minuter och de flesta kan genast återgå till normala aktiviteter. I den mån biverkningar förekommer, så är det milda eller måttliga. Till exempel kan det tillfälligt uppstå en svag huvudvärk.

Botulinumtoxin

Den verksamma beståndsdelen i Botox, och övriga botox-preparat, är botulinium-toxin. Botulinuim-toxin orsakar en sorts muskelavslappning. Genom injektion av ämnet kan man begränsa aktivitet och funktioner i valda delar av kroppen. Detta är nyckeln till alla botox-produkters framgång. Det talas ofta om Botox som ett nervgift eller på annat sätt farligt preparat med stora risker. Detta är dock inte sant. Visst kan Botox vara farligt i extrema doser men på det sätt det hanteras och används inom den svenska skönhets- och sjukvården är riskerna i praktiken mycket små.

Behandling mot rynkor i pannan