Muskelavslappnande Behandling

Tycker du att pannans veck eller kråksparkarna vid ögonen blivit väl djupa?
Face facts utför dagligen den typen av behandlingar. Rynkbehandlingen utförs alltid av Legitimerad Sjuksköterska med många års erfarenhet ( 10år)inom skönhetsbranschen och en mängd olika skönhetsutbildningar. En medicinskt ansvarig läkare finns också knuten till kliniken, för din säkerhet.
Ett muskelavslappnande medel injiceras under huden för att blockera signalöverföringen mellan nerv och muskel i de områden som rynkbehandlas.
Varje gång du ler, ilsknar till eller kisar spänns den underliggande ansiktsmuskulaturen. Det framkallar rynkor och linjer i ansiktet. Stigande ålder eller genetiska anlag gör att uttrycksrynkor och linjer blir kvar och är synliga även när ansiktsuttrycket övergått. En injektion verkar genom att begränsa nervsignalerna till valda delar av ansiktsmuskulaturen så att de inte anspänns och skapar rynkor. Huden blir snabbt betydligt slätare och rynkorna minimeras.

Behandlingsområden

Rynkbehandling med en muskelavslappnande injektion fungerar utmärkt för behandling av rynkor mellan ögonen (bekymmersrynkor), de horisontella rynkorna i pannan, rynkor i ögonens utkanter (kråksparkar), runt munnen (rökrynkor) eller i käk- och halsområdet.
Om du däremot vill behandla rynkor eller linjer som orsakats av att huden i ansiktet förlorat volym, elasticitet eller blivit slapp finns det mer utfyllande behandlingsmetoder, till exempel fillers.

Behandling

En rynkbehandling med en muskelavslappnande injektion är en snabb, enkel, smärtfri och säker procedur. Ingreppet tar inte mer än 10-20 minuter. Små mängder injiceras med hjälp av en mikronål i de områden som ska rynkbehandlas. Eftersom nålen är tunn och endast mycket små mängder vätska injiceras är smärtan nästintill obefintlig. Det känns ungefär som ett myggbett. Bedövning är inte nödvändig och du kan återgå till dina normala aktiviteter efteråt.
Du bör inte injiceras om du är överkänslig mot botuliumtoxin (botox), lider av vissa muskelsjukdomar, använder antibiotika av aminoglykosidtyp, spektinomycin eller andra läkemedel som påverkar nervsignaler i musklerna. Du bör inte behandlas under graviditet eller amning. Om du har en infektion vid det planerade injektionsstället ska behandlingen avvaktas tills den läkt.

Efter behandlingen

Rynkbehandling med en muskelblockerande injektion är ett väl beprövat och godkänt läkemedel som använts i många år för sjukdomsbehandling. Biverkningar och komplikationer är därför mycket ovanliga. I enstaka fall kan smärta eller svullnad uppstå. Blåmärken förekommer ibland. Vissa upplever illamående, huvudvärk eller får tillfälliga besvär med svaghet i närliggande muskler. Dessa eventuella biverkningar är mycket tillfälliga.

Resultat

Resultatet av din behandling blir successivt synligt efter 3-5 dagar. I vissa fall kan det ta upp till 14 dagar. I normalfallet kvarstår resultatet av en enskild behandling i 3-5 månader. Därefter bör behandlingen upprepas. För varje gång du upprepar behandlingen ökar i de flesta fall varaktigheten.

Behandling mot rynkor i pannan