PRP behandling för hår

Bromsa och motverka håravfall med PRP

Så kallad PRP-behandling med tillväxthormoner från det egna blodet har framgångsrikt börjat användas för att öka hårväxten.

PRP-behandlingar har länge använts inom andra medicinska områden som till exempel vid idrottsskador för att snabbt reparera muskelbristningar eller sendrag. PRP är en koncentrerad substans av trombocyter, eller blodplättar, som genom centrifugering har separerats från resten av blodet.

Blodplättarna innehåller tillväxthormoner som skapar nya friska celler, bildar nya blodkärl och påskyndar sårläkning. Forskning har visat att den koncentrerade massan av trombocyter främjar god hårväxt för tunnhåriga. Man kan förenklat förklara det som att PRP motsvarar gödsel i rabatterna, man injicerar från det egna blodet direkt i huden för att få bättre och snabbare läkning och tillväxt.